Bugun...Emekliler ve EYT’liler Birlikte Mücadele Kararını Açıkladı

Emekli ve EYT’li kurumların, Türkiye çapında sürdürdükleri güç birliği çalışmaları sonuç verdi. Ankara’da bugün (24 Mart) yapılan basın açıklaması ile emekli ve EYT’li sendika, dernek, platform adları altında ayrı ayrı yürütülen hak mücadelelerini bundan sonra birlikte sürdürme kararlarını kamuoyu ile paylaştılar.

facebook-paylas
Güncelleme: 25-03-2024 15:12:51 Tarih: 25-03-2024 14:54

Emekliler ve EYT’liler Birlikte Mücadele Kararını Açıkladı

EYT ve Tüm Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, kurumlar adına açıklamayı okudu.
Lastikçi, yaptığı açıklamada, “Biz emekliler satın alma gücümüzün düştüğünü bizzat yaşamımızdan biliyoruz. Gerçekten çok zorlanmaya başladık. 2002 tarihinde en düşük emekli aylığımız 257 TL iken, asgari ücret 184 TL idi. Günümüzde yani 2024 de ise en düşük emekli aylığımız 10 bin TL iken asgari ücret 17 bin 2 TL. Halbuki BİSAM’a göre açlık sınırı 15 bin TL’yi aştı, yoksulluk sınırı ise 52 bin TL’ye yaklaştı. Sadece asgari ücretle yaptığımız kıyaslama ile biz emeklilerin maaşlarının zaman içerisinde ne kadar düştüğünü ve son 1-2 yıl içerisinde de artık her şeyi kısarak, kredi kartları ile ayakta durmaya çalıştığımızı, bankaların verilerinde de görüleceği üzere kredi kartlarını da ödeyemez hale getirildik.” dedi.

Emekliler ve EYT’liler birlikte mücadele kararını açıkladı

“Hak arama mücadelemizi birlikte yürüteceğiz”
Biz farklı Federasyon, Sendikalar, Dernekler ve Platformlar olarak, bulunduğumuz yapılarda Emeklilerin ve EYT’lilerin insanca yaşam hakkı için mücadele ediyoruz.
Yıllardır sistematik olarak uygulanan politikalarla önce yoksulluk, sonra açlık sınırı altında bir yaşama mahkûm edilmemiz karşısında;
Aşağıda imzası bulunan Sendikalar, Dernekler ve Platformlar bugünden itibaren yerellerde ve merkezi düzeyde, hak arama mücadelemizi birlikte yürüteceğimizi, başta emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, özel sandık emeklileri ve EYT’liler olmak üzere tüm yurttaşlarımıza ilan ediyoruz.


TÜİK ‘Nüfus projeksiyonları, 2018-2080’ çalışmasına göre; 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2018 yılında %8,7 iken, 2023’te %10,2’ye, 2040’da %16,3’e, 2060’ta %22,6 ya ve 2080’de %25,6’ya çıkacak. TÜİK’in bu çalışmasına göre nüfusumuz her yıl 0.3.5 -0,4 arası yaşlanmaktadır. Bu oldukça önemli bir artıştır.
Ülke nüfusumuz yaşlanmakta ve bu da emekliler ve yaşlı nüfusa yönelik politikaların önemini arttırmaktadır.
Biz emekliler satın alma gücümüzün düştüğünü bizzat yaşamımızdan biliyoruz. Gerçekten çok zorlanmaya başladık. 2002 tarihinde en düşük emekli aylığımız 257 TL iken, asgari ücret 184 TL idi. Günümüzde yani 2024 de ise en düşük emekli aylığımız 10.000 TL iken asgari ücret 17.002 TL. Halbuki BİSAM’a göre açlık sınırı 15.000 TL’yi aştı, yoksulluk sınırı ise 52.000 TL’ye yaklaştı.


Sadece asgari ücretle yaptığımız kıyaslama ile biz emeklilerin maaşlarının zaman içerisinde ne kadar düştüğünü ve son 1-2 yıl içerisinde de artık her şeyi kısarak, kredi kartları ile ayakta durmaya çalıştığımızı, bankaların verilerinde de görüleceği üzere kredi kartlarını da ödeyemez hale getirildik. Biz emekliler bedelini çalışma yaşamımızda peşin olarak ödediğimiz, ömrümüzün sonbaharında insanca yaşayabilmemiz için taleplerimizi şu şekilde sıraladık.

Emekliler ve EYT’liler birlikte mücadele kararını açıkladı

Taleplerimiz

1.Emekli aylıkları iyileştirilerek uluslararası standart ve normlara uygun hale getirilmeli. Aylık bağlama oranları 2000 yılı öncesine döndürülmeli. Güncelleme kat sayısında milli gelir artışından pay verilmelidir. En düşük Emekli kök maaşı, en düşük Memur maaşından az olmamalıdır.
2.Emekli hak ve sahiplerinin aylıkları bağımsız kurumlarca açıklanan gerçek enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmelidir. Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört ikramiye verilmeli. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödenmeli. Ödenen ikramiyeler asgari ücrete eşitlenmelidir.


3.Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için, tüm emekli, dul ve yetimlerin kök maaşlarına acilen 12 bin TL seyyanen zam isiyoruz.
4.Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine, Anayasada gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibi “herkes sendika kurabilir” şeklinde düzenlenmesi ve ardından TBMM de emekli sendikaları statü yasasının çıkarılarak, bizlerle birlikte toplu iş sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz. Bunun için de Anayasanın Sendika kurma hakkını tanımlayan 51. Maddesi ile toplu iş sözleşme hakkını tanımlayan 53. Maddelerine “Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar” ibaresi eklenerek emeklilerin sendika kurma hakkı anayasal güvence altına alınmalı ve ilgili yasalarda gerekli değişiklikler yapılarak “Emekli sendikaları statü yasası” çıkarılmalıdır.


5.Aylık Bağlanma Oranlarının (ABO) eski sisteme yani %70’e döndürülmesini istiyoruz.
6.Gerçek bir intibak Yasası acilen çıkarılarak, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilmelidir.
7.10 Banka, 6 sigorta şirketiyle, TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının olduğu 17 emekli sandığına bağlı yaklaşık 300 Bin emeklinin yaşadıkları mağduriyetler Yasalar ile giderilmelidir.


8.Emekli maaşlarından kesilen muayene, ilaç vs tüm sağlık kesintilerine son verilsin.
9.Şehir içi tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.
10.Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın.
11.Hastanelerdeki Geriatri (yaşlılık) bölümleri açılsın. Var olanlara takviye edilsin. Emekli ve yaşlı vatandaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın.
12.Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu veya özel bankalar, maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirmeli. Her yıl bir maaş artışına göre promosyonları güncellemelidir.


13.Çalışanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi artık emekli olduklarında kıdem tazminatlarıyla bir daire satın alamamakta. Konut sahibi olamayan emeklilere, TOKİ tarafından ucuz konut sağlanmalı. Emeklilere bir taraftan da barınma yardımı yapılmalıdır.
14.Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilmeli. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalı.


15.Emeklinin vefatı sonrası bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuğuna, zaten düşük olan emekli maaşı daha düşük oranda ödenerek emeklinin geride kalan eşi ve evlenmemiş çocuğu tam bir sefalete mahkûm edilmektedir. Sosyal devlette dul ve yetim maaşı en düşük emekli maaşından az olamaz.
16.Çalışan emeklilerden sosyal güvenlik destekleme primi adı altında % 32 lik kesintinin kaldırılmasını talep ediyoruz.
17.Kökten çözülmeyen EYT meselesinde, eksik çıkarılan yasa ile 5000 Prim ve Kısmi Emeklilik hakları masada bırakılan EYT’lilerin mağduriyetlerinin giderilmesini; Bağ-Kur kapsamı altında, Tescil, Prim eşitleme ve İhya sorununun çözülmesini; Staj ve Çıraklık başlangıç süresinin, Emeklilik sigorta başlangıç süresinden sayılmasını; 8 Eylül 1999 sonrası çalışma hayatına girenlerin sorunlarını çözmek üzere SGK sisteminin kökten bir reformla yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

Yaşamımızı zorlaştıran, emeklileri yok sayan her türlü zihniyete ve uygulamalara güçlü bir şekilde karşı durabilmeli, haklarımızı savunabilmeli, hayatımızı kolaylaştırmalıyız.
Güçlerimizi birleştire birleştire kazanacağız. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun.
Yaşasın emeklilerin birlikte ortak mücadelesi.
Yaşasın Türkiye Emekliler ve EYT’liler Birliği.

MÜCADELECİ EMEKLİLER DERNEĞİ GEBZE

TÜRKİYE EMEKLİLER VE EYT’LİLER BİRLİĞİ BİLEŞENLERİ

1.BAĞIMSIZ EMEKLİLER SENDİKASI
2.BAĞIMSIZ EMEKLİLER PLATFORMU
3.EYT VE EMEKLİLER FEDERASYONU
4.ÇORLU TÜM EMEKLİLER VE SİGORTA MAĞDURLARI SYDD
5.BİRLİK DAYANIŞMACI EMEKLİLER
6.DİSK EMEKLİ SEN TABAN İNİSİYATİFİ
7.SİVİL EMEKLİLER DERNEĞİ
8.2021 TÜM EMEKLİLER SENDİKASI
9.EMEKLİ MECLİSLERİ SENDİKASI
10.TÜM EMEKLİLER DAYANIŞMA AĞI
11.MÜCADELECİ EMEKLİLER DERNEĞİ
12.TRAKYA EYT VE EMEKLİLER DERNEĞİ
13.ADANA EYT VE EMEKLİLER DERNEĞİ
14.ÖZEL BANKA SANDIK EMEKLİLERİ
15.EMEKLİLER BİRLEŞİYOR PLATFORMU
16.TÜM EMEKLİLER BİRLEŞİM PLATFORMU
17.TÜRKİYE EMEKLİLER PLATFORMU
18.TOBBES EMEKLİLERİ GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU
19.KAYSERİ EYT VE EMEKLİLER DERNEĞİ
20.ANKARA EYT PLATFORMUFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 31 27 1 3 69 20 84 +49
2 Fenerbahçe 31 26 1 4 83 27 82 +56
3 Trabzonspor 31 16 11 4 54 41 52 +13
4 Beşiktaş 31 14 12 5 41 37 47 +4
5 Kasımpaşa 31 13 11 7 55 55 46 0
6 Çaykur Rizespor 31 13 12 6 40 47 45 -7
7 Başakşehir FK 31 12 12 7 39 36 43 +3
8 Antalyaspor 31 10 9 12 36 34 42 +2
9 Alanyaspor 31 10 9 12 41 42 42 -1
10 Sivasspor 31 10 10 11 37 43 41 -6
11 Adana Demirspor 31 9 10 12 48 43 39 +5
12 Samsunspor 31 10 14 7 35 41 37 -6
13 Kayserispor 31 10 12 9 36 45 36 -9
14 MKE Ankaragücü 31 7 11 13 37 40 34 -3
15 Hatayspor 31 7 12 12 36 41 33 -5
16 Konyaspor 31 7 12 12 32 45 33 -13
17 Gaziantep FK 31 8 16 7 34 47 31 -13
18 Fatih Karagümrük 31 7 15 9 34 39 30 -5
19 Pendikspor 31 7 15 9 34 61 30 -27
20 İstanbulspor 31 3 21 7 22 59 13 -37
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 29 22 6 1 68 25 67 +43
2 Göztepe 29 18 6 5 50 18 59 +32
3 Sakaryaspor 29 14 7 8 43 30 50 +13
4 Çorum FK 29 14 8 7 47 30 49 +17
5 Kocaelispor 29 14 8 7 43 34 49 +9
6 Bodrumspor 29 13 7 9 36 19 48 +17
7 Bandırmaspor 29 12 8 9 44 25 45 +19
8 Gençlerbirliği 29 11 7 11 34 28 44 +6
9 Boluspor 29 12 10 7 27 32 43 -5
10 Erzurumspor FK 29 11 8 10 28 25 40 +3
11 Ümraniyespor 29 9 13 7 33 41 34 -8
12 Şanlıurfaspor 29 8 12 9 26 30 33 -4
13 Keçiörengücü 29 8 12 9 25 35 33 -10
14 Manisa FK 29 7 11 11 34 35 32 -1
15 Tuzlaspor 29 8 14 7 30 44 31 -14
16 Adanaspor 29 9 16 4 23 41 31 -18
17 Altay 29 5 21 3 13 65 15 -52
18 Giresunspor 29 2 23 4 13 60 7 -47
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 32 22 5 5 69 27 71 +42
2 Bucaspor 1928 32 20 3 9 50 19 69 +31
3 Van Spor FK 31 20 5 6 51 31 66 +20
4 1461 Trabzon FK 32 18 6 8 59 33 62 +26
5 Ankaraspor 32 15 6 11 40 26 56 +14
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 32 15 7 10 43 27 55 +16
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 32 13 13 6 40 32 45 +8
8 Karacabey Belediye Spor 32 11 10 11 33 30 44 +3
9 Ankara Demirspor 32 13 14 5 35 34 44 +1
10 Diyarbekir Spor 32 11 13 8 33 33 41 0
11 Kırklarelispor 33 10 13 10 26 35 40 -9
12 Altınordu 32 9 12 11 37 32 38 +5
13 Nazilli Belediyespor 33 11 14 8 37 50 38 -13
14 Serik Belediyespor 32 9 13 10 28 34 37 -6
15 Hes İlaç Afyonspor 32 8 13 11 18 34 35 -16
16 Zonguldak Kömürspor 32 8 16 8 31 52 29 -21
17 Kırşehir Futbol SK 33 5 21 7 29 65 22 -36
18 Bursaspor 32 5 19 8 23 54 20 -31
19 Adıyaman FK 32 3 23 6 21 55 15 -34
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 25 20 1 4 60 13 64 +47
2 Aliağa Futbol A.Ş. 26 18 0 8 53 14 62 +39
3 52 Orduspor FK 26 13 7 6 36 25 45 +11
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 25 12 6 7 32 22 43 +10
5 İnegöl Kafkas GK 25 11 6 8 27 24 41 +3
6 Edirnespor 25 12 9 4 39 24 40 +15
7 Mardin 1969 Spor 25 11 10 4 35 30 37 +5
8 K.Çekmece Sinopspor 26 10 10 6 36 26 36 +10
9 Artvin Hopaspor 25 9 9 7 32 24 34 +8
10 Karabük İdmanyurdu Spor 25 9 12 4 22 38 31 -16
11 Talasgücü Belediyespor 25 8 14 3 26 39 27 -13
12 Kırıkkalegücü FK 25 7 13 5 24 31 26 -7
13 Gümüşhanespor 25 4 12 9 21 41 21 -20
14 Malatya Arguvanspor 25 2 19 4 12 46 10 -34
15 Tarsus İdman Yurdu 25 2 20 3 16 74 9 -58
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/04/2024 Trabzonspor vs Sivasspor
 13/04/2024 Kasımpaşa vs Konyaspor
 13/04/2024 MKE Ankaragücü vs Gaziantep FK
 13/04/2024 Adana Demirspor vs Kayserispor
 13/04/2024 Beşiktaş vs Samsunspor
 14/04/2024 Pendikspor vs Başakşehir FK
 14/04/2024 Çaykur Rizespor vs Antalyaspor
 14/04/2024 Hatayspor vs İstanbulspor
 14/04/2024 Fatih Karagümrük vs Fenerbahçe
 15/04/2024 Alanyaspor vs Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/04/2024 Manisa FK vs Eyüpspor
 13/04/2024 Keçiörengücü vs Gençlerbirliği
 13/04/2024 Boluspor vs Ümraniyespor
 13/04/2024 Altay vs Çorum FK
 14/04/2024 Tuzlaspor vs Göztepe
 14/04/2024 Şanlıurfaspor vs Bandırmaspor
 14/04/2024 Kocaelispor vs Giresunspor
 15/04/2024 Erzurumspor FK vs Sakaryaspor
 15/04/2024 Adanaspor vs Bodrum FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/04/2024 Esenler Erokspor vs Bursaspor
 13/04/2024 Karacabey Belediye Spor vs Ankaraspor
 13/04/2024 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Nazilli Belediyespor
 14/04/2024 1461 Trabzon FK vs Bucaspor 1928
 14/04/2024 Diyarbekir Spor vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 14/04/2024 Hes İlaç Afyonspor vs Ankara Demirspor
 14/04/2024 Kırklarelispor vs Serik Belediyespor
 14/04/2024 Van Spor FK vs Altınordu
 14/04/2024 Zonguldak Kömürspor vs Adıyaman FK
 14/04/2024 Diyarbekir Spor - Beyoğlu Yeniçarşıspor Diyarbekir Spor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Beyoğlu Yeniçarşıspor yenilmez
 14/04/2024 Hes İlaç Afyonspor - Ankara Demirspor Ankara Demirspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Hes İlaç Afyonspor yenilmez
 17/04/2024 Van Spor FK - Ankaraspor Ankaraspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Van Spor FK yenilmez
 17/04/2024 Van Spor FK - Ankaraspor Van Spor FK ligde evindeki son 7 maçını kazandı  Van Spor FK kazanır
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/04/2024 Artvin Hopaspor vs Karabük İdmanyurdu Spor
 14/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor vs Kırıkkalegücü FK
 14/04/2024 Gümüşhanespor vs Aliağa Futbol A.Ş.
 14/04/2024 K.Çekmece Sinopspor vs Talasgücü Belediyespor
 14/04/2024 Malatya Arguvanspor vs İnegöl Kafkas GK
 14/04/2024 Mardin 1969 Spor vs Kepezspor FAŞ
 14/04/2024 Tarsus İdman Yurdu vs Edirnespor
 14/04/2024 Artvin Hopaspor - Karabük İdmanyurdu Spor Karabük İdmanyurdu Spor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Artvin Hopaspor yenilmez
 14/04/2024 Artvin Hopaspor - Karabük İdmanyurdu Spor Artvin Hopaspor ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Artvin Hopaspor yenilmez

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI