Bugun...


Doğan SEVİMBİKE


Facebookta Paylaş

68 Ruhunu İleri Taşımak
Tarih: 04-05-2017 09:28:00 Güncelleme: 04-05-2017 09:43:00


Gençliğin tarihi zorbalara karşı mücadelenin ve umudun tarihidir de.

 

Ellerinde kitapları,                                                                                                                                                                                                    

 Türküleriyle geldiler                                                                                                                                                                                                    

 Dalga dalga aydınlık oldular,                                                                                                                                                                                

 Yürüdüler karanlığın üstüne                                                                                                                                                                                

 Meydanları zapt ettiler yine...

 

 

Nazım Hikmet’in Hürriyet Kavgası adlı, Beyazıt’ta şehit Turan Emeksiz’in üzerine yazdığı bu şiiri belki de bütün bir 68 kuşağını özetliyor. 
Tarih içinde mücadele dönem dönem duraklayabilir ve fakat 19.yüzyıldan 20.yüzyıla dünyanın yaşadığı büyük dönüşümler göze alınırsa tarih en yoğun ilerlemesini yaşadı diyebiliriz. 

 

Jön Türk hareketi ile başlayan ihtilalci akım, Mustafa Kemal önderliğindeki Kuvayi Milliye hareketi ile anti-emperyalist bir ulusal bağımsızlık savaşı vermiş, Cumhuriyet devrimini gerçekleştirmiştir. Cumhuriyet aydınlanması; Avrupa’da ortaya çıkan rönesans ve reform anlayışlarının ve temelleri atılabilen sanayi atılımının kısa bir zamanda Anadolu toprağında uyanışa geçmesidir. Bir Anadolu ihtilalidir. Uğur Mumcu’nun ifadesiyle; Devrimin iki büyük özgün unsuru vardır;

 

Kuvayi Milliye hareketi ve Köy Enstitüleri. 

Cumhuriyetin kurulması ile Köy Enstitülerinin halkçı devrimci çizgisi yeni kuşakları büyük oranda etkileyecektir. 68 Kuşağı, 1954 yılında Demokrat Partinin kapattığı Köy Ensititülerinin yarattığı eğitim devriminin fikir-eylem birlikteliğindeki yeni kuşak akımıdır demek yanlış olmaz. Daha sonra ise 27 Mayıs anayasasının getirdiği demokratik haklar; sendikal haklar ve örgütlenme özgürlüğü sayesinde özgür düşüncenin önü büyük ölçüde açılmıştır. Bununla birlikte 1965 yılında 15 milletvekili ile Türkiye İşçi Partisi’nin meclise girmesi sosyalizm ve işçi sınıfının haklarını savunması, Türk siyasal hayatını büyük oranda etkilediği gibi TİP’in Nato’ya ve Ortak Pazar’a (günümüz AB) karşı olması, Türk dış politikasını da etkilemiştir. Gençlik bu dönemde TİP’te örgütlemeye başlamıştı. 

 

Dönemin dünyası, bağımsızlıkçılık, anti emperyalist mücadeleler ve sosyalizm rüzgarlarının şiddetli estiği yıllardı Che, Ho Chi Minh, gibi latin amerika, uzak asya ve afrika gibi bir çok yerde ufkunda sosyalist dünya olan anti emperyalist bağımsızlık mücadeleleri veriliyordu. Gençlik ise bunlardan bir hayli etkileniyordu. Aynı zamanda sanat ve edebiyatın güçlenmesi basım yayım hayatındaki artışlar ve çeşitlilik de kültür sanat hayatını zenginleştiriyordu. 68 kuşağı Türkiye’yi dünya ile bütünleştirmek de istiyordu; Bu bütünleştirme günümüzdeki gibi tüketim endeksli bir küreselleşme değil, tam aksine enternasyonalist bir bütünleşmeyi dayanışmayı esas almıştı. Bu anlamda 68 ruhunun bağımsızlıkçı ufku; Mustafa Kemal’in bağımsızlıkçı yoluyla birlikte dünyaya enternasyonalist bakan bir görüşten doğar.

 

Diyebilirz ki; 68 kuşağı, ulusal kurtuluş savaşı ve dünya sosyalist hareketinin Türkiye’nin özgün tarihsel koşullarıyla sentezlenmiş bağımsızlıkçı, halkçı, anti-emperyalist devrimci bir çizgiyi benimsemiş gençlik hareketidir.

 

Gençlik her zaman zorbalara karşı direnenlerin en ön sırasında yerini almıştır. Zorbalığa karşı İlk refleksi gösteren de odur. 12 Eylül 1980 darbesi depolitizasyon (politikadan uzaklaştırma) politikalarıyla tedrici olarak gençliği susturmuş idamlar, işkenceler ve fişlemelerle bir kuşağı yok etmiştir. Türkiye yapay bir kültüre hapsedilmiş, gerek ekonomisyle gerekse de kuruluş felsefesiyle zıt bir rotaya sokulmuştur. Günümüz iktidarı bunu devam ettirmektedir. Fakat gezi-haziran direnişi bu devam ettirişin kolay olmayacağını göstermiş ve depolitizasyon dönemi bitmiştir. 

 

Soner Yalçın’ın ifadesiyle 68 Kuşağı halka inmeyi ayakkabı boyacılığı yapmak sanıyordu. Zap suyuna köprü yapan doğu ile batı arasındaki eşitsizliğe karşı, Sinan Cemgil gibi köylüyü toprak ağalığına karşı uyandırmak için mücadele veren bir kuşaktı. Kitleleri harekete geçirmede ve yönlendirmede Deniz Gezmiş’in romantik ve devrimci önderliği unutulmaz elbette. Ya da işçiler ve üniversite öğrencileri arasındaki ittifakı kuran Harun Karadeniz’in rolü. Gençlik emekçi sınıflar ile aydın zümre arasında köprüyü kuran ve bu birleşmeye anlam kazandıran dinamik güç olmuştu. İşçilerle yürüdüler, kürtlerle yürüyüp kürtçe sloganlar da attılar.

 

Sanatla ve edebiyatla büyüyen bir kuşaktı o. 

Örneğin; Kıyı kültür sanat dergisinin kasım-aralık 2012 sayısındaki bir röportajda 68’i anlatan diyalogta şöyle diyor;
-68 Gençliğinin sanat-edebiyatla bu kadar içli dışlı olmasını neye bağlıyorsunuz ? 
-68 kuşağı gençleri slogan devrimcisi değildi. Araştıran, okuyan, okuduklarını dönemin yazın dergilerinde eleştirebilen gençlerdi. Geçen yıllarda sahafta Yordam dergisinin 60’lı yılların sonuna ait bir sayısını incelerken, “Çocuk ve Allah” adlı bir eleştiri yazısına rastladım. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın aynı adlı kitabını eleştiren 10 sayfalık bir yazı. Yazıda kullanılan dil ve anlatım beni müthiş etkiledi. Altındaki imzayı görünce iyice şaşkına döndüm. İmza, Hüseyin Cevahir’indi. (Celal Karaca’nın Kıyı Dergisi’ndeki 68 kuşağından Mümin Karaoğlu ile söyleşisinden alıntıdır)

 

68 Kuşağı bir kıvılcımdı, bugüne kadar herşeye rağmen bu topraklarda tutundu. Gezi haziran direnişinden günümüz hayır cephesine kadar ortaklıklarımızı ilk örenler onlardı yıllar evvel. 68 Kuşağı ütopyaları olan bir kuşaktı, ütopyalarının gerçekleşeceğine olan inancı iyimser bir eylemsizlikten öte rasyonel bir görüşün ve hayatın içinden doğan umutlu eylemselliklerinden kaynaklanıyordu. 68 kuşağını romantik bir nostalji olarak anabiliriz; ama bağımsız demokratik laik bir Türkiye için 68 kuşağının dayanışmacı ve devrimci dinamizmini görmeli, yaşatmalı, büyütmeli ve aşmalıyız da.

 

Ayrıca;

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü; 100’ü aşkın gazetecinin tutuklu olmasının Türkiye’yi “dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönüştürdüğünü vurguladı. 193 ülke içinde 163. sıradayız. Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun...

 

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
YUKARI