Bugun...


Gazi AYDOĞDU


Facebookta Paylaş

SALTANATIN KALDIRILMASI
Tarih: 03-11-2017 15:11:00 Güncelleme: 03-11-2017 15:11:00


SALTANATIN KALDIRILMASI
Kayı boyu; Malazgirt savaşından sonra Anadolu’ya geldi. Suriye’de Halep dolaylarına yerleştiler. Buradan kuzeye doğru çıkarak, Sürmeli çukurluğu ve Erzurum Pasinler ovasına bir süre yaşadılar. Daha sonra batıya doğru göç ederek, Söğüt ve Domaniç’i kendilerine yurt edindiler.
1281 yılında beyliğin başına Osman Bey geçti. 1299 da beylik Osman beyin adıyla devlet olarak tarih deki yerini aldı.
Hükümdarlar; bey, gazi, sultan ve padişah unvanlarını kullandılar.


Hükümdarlık babadan oğula geçiyordu. Hükümdar çocukları, saray mektebinde okur, özel eğitim alırlardı. Kılıç kullanmayı ve savaş taktiklerini öğrenirler. Kılıç kuşanma töreninden sonra, şehzade ünvanlıyla illerde yönetici olarak görev yaparlardı. Devlet yönetme bilgi ve becerisini burada kazanırlardı. İllerde kendi mahiyetinde askerleri vardı. Devlet yönetme becerisinin yanı sıra ordulara da komutanlık yapmayı da öğrenirlerdi.
Hükümdar ölünce; illerde görev yapan şehzadelere haber gönderilirdi. Saraya ilk gelen hükümdar olurdu. Bu durum zaman zaman taht kavgalarına da neden olurdu.


Fatih Sultan Mehmet, taht kavgalarının devletin gelişmesi ve güçlenmesine engel oluyor gerekçesiyle, devletin bekası için padişah olan, diğer kardeşlerini ve çocuklarını katletme yasasını uygulamaya koydu. Bu durum devlet adamlarının, kendilerine yakın olan şehzadenin padişah olabilmesi hususunda birbirleriyle rekabete girerler, saray içinde birçok entrikaların yaşanmasına neden olurlardı.

Padişah olan şehzade, padişah olmasını sağlayan devlet adamlarını, liyakatine bakılmaksızın önemli görevlere getirirlerdi. Böylece padişah kendi hükümdarlığını güvence altına alırdı. 
Mısırın fethiyle birlikte halifelik de Osmanlı padişahlarına geçti.Bir süre sonra din adamı Şeyhülislamının önemi artmaya başladı.Padişahlar devlet işlerini yaparken fetva alır duruma geldiler. Farklı etnik kökenden olan millet ve inanışa sahip olanlar arasın da hoşnutsuzluk yarattı. Devlet işleyişi bozuldu..


Osmanlı Devletinde; huzursuzluk arttı, sosyal, siyasal, ekonomik olumsuzluklar yaşanmaya başlandı. Devlet otoritesi kalmadı. Padişahlar, ya etkisiz kaldılar ya da sert tedbirler aldılar. Etnik, dini ve mezhepsel, eyalet, askeri vb. birçok ayaklanmalar oldu. Düzeni sağlamak için tavizler verildi.
Padişah 3.Ahmet kardeşin kardeş katlini kaldıran bir karar alır. Buna göre; aklı yerinde olan Osmanlı hanedanından en yaşlı olanın hükümdar olması kanunu uygulanmaya konuldu. Şehzadeler artık illeri yönetmeye gönderilmedi.

 

Sarayda kaldılar. Devleti yönetecek bilgi ve beceri sahip olamadılar. Yeterli olmadıklarından devleti yönetirken zafiyete uğradılar. Buda devletin zayıflamasına ve gerilemesine sebep oldu. Padişahlar, devlet adamları elinde oyuncak durumuna geldiler. Sadrazam padişahın mührünü taşır, Padişah adına kullanırlardı. Savaş kararı alır, iç ve dış politikaları belirler. Orduya komutanlık yapar. Devletler arası antlaşmaları padişah adına imzalardı.
Avrupa’da Rönesans, reform hareketler, sanayi devrimiyle hızlı gelişmeler yaşanırken Osmanlı devletinde gerileme ve toprak kayıpları hızla yaşanıyordu.


Dış politikada Osmanlı devleti Avrupa devletlerinin kontrolü altına girdi. Hal böyleyken 1.Dünya savaşına Almanya'nın başını çektiği ittifak devletlerinin yanında yer aldı. Savaşı İngiltere'nin başını çektiği itilaf devletleri ABD'nin savaşa girmesiyle kazandılar.
Savaş sonun da ağır şartlar taşıyan antlaşmalarla ateşkes yapıldı.
Osmanlı devleti, kayıtsız şartsız hükümleri ağır olan Mondros ateşkes anlaşmasını 30 Ekim 1918 de imzaladı. Takip eden süreç içinde itilaf devletleri Osmanlı topraklarını işgal etmeye,, anlaşmanın diğer hükümlerini uygulamaya başladılar.

 

Sözde adına barış denilen, itilaf devletlerinin tek taraflı şartlarını hazırladığı Sevr antlaşmasını 10 Ağustos 1920 de Osmanlı devletine imzalattılar. İşgal hareketlerini meşru hale getirmeye çalıştılar.
Türk halkı; Mustafa Kemalin önderliğinde TBMM’nin çatısı altında kurtuluş savaşını kazandı. Sevr’i de tarihin çöplüğüne gömdü.

 

Kurtuluş savaşında başarılı sonuçlar alan TBMM’si Türkiye devleti olarak, yaşanan olumsuzlukların ve zorlukların sebebi olan, padişahlık yönetiminin yerine halkın egemen olduğu yönetime geçmek uluslararası antlaşmalarda Türk halkının tek temsilcisinin TBMM ‘si hükumeti olduğunu Dünya kamuoyuna ve ilgili devletlere duyurmak amacıyla 1 Kasım 1922 de saltanatı kaldırdı.


1299 da kurulmuş olan Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekildi.
Türk halkını, dünyada TÜRKİYE DEVLETİ temsil edecektir.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
YUKARI