Bugun...


Kemal Aybar


Facebookta Paylaş

Atatürk ve Ekonomik Bağımsızlık
Tarih: 15-05-2017 09:08:00 Güncelleme: 14-05-2017 23:58:00


Günümüz Türkiye’sinin ekonomik halinin nasıl olduğunu tartışmaya gerek yok. Nasılsa görünen köy; kılavuz istemiyor. İşsizlik oranı %13’ü, enflasyon oranıysa %11.87’i bulmuşken yandaş medya ‘iş var, çalışmak isteyen yok’ haberleri yapadursun. Neyse ki olayımız günümüzü konuşmak değil. Atatürk’ü ve ekonomik bağımsızlık hakkında konuşmadan önce biraz istatistik vereyim istedim, asıl konumuza geçelim…

 

“Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur.” – Mustafa Kemal Atatürk

 

 

Karakterini bağımsızlık ile tanımlayan bir lider olan Atatürk, yaşamı boyunca her alanda bağımsızlığı savunmuştur. Bu anlayış ile attığı adımlar, yeni devletin inşasını kolaylaştırmıştır. 

 

 

Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkının bağımsızlığını emperyalistlerin elinden alması için çalışırken, diğer yandan yeni devletin hayalleriyle, yapacağı devrimleri düşünüyordu. Bu konudaki düşüncelerini de sık sık arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Savaş sırasında da, savaş bittikten sonra da Atatürk’ün üzerine en çok düşündüğü konulardan biri, yeni devletin ekonomisiydi.

 

 

Yeni devletin ekonomi politikasının ne yönde ilerleyeceği hakkında birçok düşünce ortada geziniyordu. Atatürk, ülkenin ekonomi politikasının ‘devletçi’ bir yönde ilerlemesinin gerektiği düşüncesine varmıştı. Devletçilik konusunda Atatürk’ün görüşleri; “Bu izah ettiğimiz manâ ve telâkkide, devletçilik, bilhassa içtimâi, ahlâki ve millîdir. Millî servetin tevziinde daha mükemmel bir adalet ve emek sarfedenlerin daha yüksek refahı, milli birliğin muhafazası için şarttır. Bu şartı daima, gözönünde tutmak, millî birliğin mümessili olan devletin mühim vazifesidir.

 

 

Atatürk’ün devletçi bir politikada ilerlemesi konusunda birçok sebep vardır. En önemlisi elbette Osmanlı tecrübesidir. Osmanlı’nın sanayi atılımını gerçekleştirememiş olmasıyla, ülkenin tamamen dışa-bağımlı bir ekonomisinin olması imparatorluğu yıkıma götürmüştü. Atatürk bunu iyice gözlemlemiş ve dışa-bağımlı bir modelden çok, devletin kendi kendine yetebilecek hale gelmesiyle bağımsızlığın tam anlamıyla gerçekleşeceği düşüncesindeydi. Bu konudaki görüşlerini şu sözleri ifade etmekte; “Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.”

 

 

Atatürk, askeri zaferin yetersiz kalacağını ve bir de ekonomik zaferin gerekli olduğunu düşünüyordu. Bu konudaki görüşlerini İzmir İktisat Kongresi’nde şöyle aktarıyor; “Efendiler, görülüyor ki, bu kadar kesin ve yüksek bir askerî zaferden sonra bile bizi barışa kavuşmaktan engelleyen nedenler, doğrudan doğruya ekonomik nedenlerdir. İktisadî düşüncelerdir. Çünkü bu devlet, bu millet iktisadî hâkimiyetini sağlarsa o kadar kuvvetli temel üzerinde yerleşmiş ve yükselmeye başlamış olacaktır ve artık bunu yerinden kımıldatamazlar. İşte düşmanlarımızın, gerçek düşmanlarımızın, bir türlü rıza göstermedikleri budur.”

 

 

 

Atatürk, bu görüşüyle devletin bağımsızlığının tesisinin sadece askeri zaferi kazanmakla değil, ekonomik olarak hâkimiyetimizi kurarak gerçekleşeceğini belirtiyor. Atatürk kapitalist bir devlet hayali peşinde koşmadı. Atatürk, elindeki imkânlarla ülkenin nasıl hızlı gelişim gösterebileceğini düşünerek hareket etti. 
Ülkenin tamamen dışa-bağımlı olmasıyla yeni bir yıkımın kapısını aralayacağını düşünerek hareket eden Atatürk, bir yandan bağımsızlık idealine uygun adımlar atarken, öte yandan yaklaşan krize göre de önlemler alıyordu. Kalkınma planları ile Türkiye, 1929 buhranını SSCB ile birlikte en az zarar görerek atlatan devlet olmuştur.

 

 

bağımsızlık ideali ile adımlar atması ekonomik alanda da net bir şekilde gözükmekte. Doğru gözlemleriyle attığı adımlar, yeni ulusun düşmanlarını kıskandıran niteliktedir. Kalkınma planlarının faydalarıyla sanayinin gelişmesi, çiftçiye verilen destekler, kamu kuruluşlarının hizmetleri derken Türkiye, modernleşme yönünde tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirmiştir. Atatürk’ün devletçilik konusundaki ısrarının sebebini bugün daha da net bir şekilde görebiliyoruz. Devletin, ekonomiden elini çekmesiyle yazının en başında verdiğim rakamların ortaya çıkması şaşırtıcı değil. Türkiye’deki her iktidar için geçerli olan şey: Atatürk’ün yaptığı gibi, geçmişi iyi gözlemlemek ve dersler çıkartarak hareket etmektir

 

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
YUKARI